استانداردها

لیست تعدادی از استاندارد های گالوانیزه گرم جهت بازرسی و اطلاعات مفید دیگر:

 

1-استاندارد ملی ایران به شماره 16353 در مورد پوشش های گالوانیزه غوطه وری گرم بر روی قطعات آهنی و فولادی، ویژگی ها و روش های آزمون.

      2-استاندارد ملی ایران به شماره 2-21066 و استاندارد بین المللی ایزو 14713 در مورد پوشش های روی- راهنما یی ها و توصیه هایی        جهت حفاظت از خوردگی برای قطعات فولادی و چدنی در ساختمانها.

3-استاندارد ملی ایران به شماره 7052 در مورد پوشش های محافظ درونی و/ یا برونی لوله های فولادی با به کارگیری گالوانیزه به روش غوطه وری گرم در خطوط تولید خودکار- ویژگی ها و روش های آزمون.

4-استاندارد ASTM A123/A123 M برای پوشش های گالوانیزه گرم بر قطعات و محصولات فولادی.

5-استاندارد ASTM A153/A153M برای پیچ و مهره و قطعات ریز که توسط سانتریفوژ کردن اضافات روی از پوشش گرفته می شود.

6-استاندارد ASTM A767/A767M برای پوشش های گالوانیزه گرم برمیلگرد های بکار رفته در بتن های مصلح(آرماتورها).

7-استاندارد ASTM A143/A143M در مورد توصیه های استاندارد جهت پیشگیری از ترد شدن فولاد و روش اندازه گیری تردی در فولاد های گالوانیزه گرم شده.

8-استاندارد ASTM A384/A384M در مورد توصیه های استاندارد جهت پیشگیری و به حداقل رساندن پیچش و اعوجاج قطعات فولادی در فرآیند گالوانیزه گرم.

9-استاندارد ASTM A385/A385M در مورد توصیه های استاندارد جهت ایجاد پوشش گالوانیزه گرم با کیفیت بالا.

10-استاندارد ASTM B6 در مورد شمش روی .

11-استاندارد ASTM A780 در مورد روش ترمیم پوشش های گالوانیزه گرم.

12-استاندارد ASTM D6386 در مورد روش آماده سازی پوشش گالوانیزه برای پذیرش رنگ.

13- استاندارد ASTM D7803 در مورد روش آماده سازی پوشش گالوانیزه برای پذیرش پوشش پودری.

14- استاندارد ASTM E376 روش استاندارد اندازه گیری ضخامت پوشش گالوانیزه گرم با بکارگیری پدیده ادی کارنت ( Eddy Current) (روش الکترو مغناطیسی).

15- استاندارد ISO 1461/ EN ISO 1461 برای پوشش گالوانیزه گرم بر قطعات آهنی و فولادی.

16- استاندارد CSA G164 در مورد پوشش دهی قطعات دارای اشکال غیر منظم به روش گالوانیزه گرم.

خاور روی

این شرکت تنها شرکتی می باشد که در زمینه گالوانیزاسیون گرم سازه های فولادی بر اساس استاندارد ASTM A123 ضمانت نامه طول عمر محصول را به شرکتهای طرف قرارداد ارایه می نماید .

تماس با ما

طراحی و پیاده سازی توسط گسترش فناوری آگو