طراحی و ساخت سازه ها برای گالوانیزه گرم

عموماً طراحی سازه ها برای پوشش شدن توسط گالوانیزه گرم بطور کلی مغایرتی با طراحی خوب سازه، بهسازی سطوح و جوشکاری مناسب ندارد، اما به هر حال برخی اجزا، نیاز به توجه خاص دارند. همچنین باید توجه نمود که سازه های بزرگ، از نظر اندازه باید مناسب ابعاد حوضچه اسید و حمام مذاب باشند. گاهی برای سازه های بزرگ  از روش دابل دیپ (Double Dipping) استفاده می شود که شامل فروبری هر بار بخشی از قطعه در حمام مذاب می باشد که البته باید هم پوشانی نیز داشته باشند.

ملزومات ایمنی

گالوانیزه گرم شامل فروبری سازه ها و اجزاء آنها در محلول اسید و همچنین در حمام مذاب می باشد. این بدان معنی است که سازه های توخالی مثل لوله ها، قوطی ها و مخازن و همچنین سازه های دیگری که در حول نقطه اتصال جوشکاری شده اند باید دارای سوراخهایی برای تخلیه اسید و مذاب و همچنین ورود و خروج هوا باشند. در صورتی که این سوراخها از نظر اندازه و تعداد برای هوا دهی کافی نباشند خطر انفجار در حین فروبری در مذاب وجود دارد.

همچنین محلول اسید قادر به نفوذ در تخلخل های ناشی از مناطق جوشکاری شده می باشد. در حین فروبری چنین قطعاتی به داخل حمام مذاب، مایعات (اسید و ...) باقیمانده در قطعات، تبخیر شده و فشار حاصل از آن می تواند آنچنان زیاد شود که سبب انفجار در قطعات گردد. خطر جراحات و سوختگی شدید کارگران و همچنین آسیب دیدن قطعه در این قبیل موارد بسیار جدی است.

سوراخهای مذکور باید در جاهایی ایجاد شوند که مایعات پیکلینگ (اسید، فلاکس و ...) و روی مذاب به راحتی و بطور کامل داخل و خارج شوند. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به جزوه هایی که توسط شرکت خاورروی توزیع می شوند مراجعه فرمایید. همچنین هرگونه مشاوره در این زمینه توسط متخصصین این شرکت ارائه می گردد. توصیه می شود در این گونه موارد قبل از طراحی و ساخت حتماً با گالوانیزه کار مشاوره نمایید تا بهترین نتایج بدست آید.

خاور روی

این شرکت تنها شرکتی می باشد که در زمینه گالوانیزاسیون گرم سازه های فولادی بر اساس استاندارد ASTM A123 ضمانت نامه طول عمر محصول را به شرکتهای طرف قرارداد ارایه می نماید .

تماس با ما

طراحی و پیاده سازی توسط گسترش فناوری آگو