کیفیت پوشش های گالوانیزه گرم

پوشش های گالوانیزه گرم باید دارای پیوستگی، یکنواختی، ضخامت مناسب، چسبندگی مناسب و در نهایت حتی الامکان عاری از بقایای خاک و فلاکس سوخته باشند. همچنین شره ها و زوائدی نظیر تاول و بقایای دراس و زنگاب نباید بر سطح پوشش دیده شوند. اصولاً بازرسی چشمی (Visual Inspection ) در این خصوص بسیار مهم است و در نهایت زیبائی پوشش نیز مطلوب تمامی مشتریان محترم می باشد.

بازرسی پوشش عمدتاً شامل بازرسی چشمی، ضخامت سنجی و آزمون چسبندگی است که در تمامی قطعات با دقت و توسط پرسنل کار آزموده انجام گرفته و در صورت درخواست مشتری، گواهی کیفیت با مهر وامضاء ارائه خواهد گردید.

اساساً بازرسی در شرکت خاورروی بر اساس استاندارد ASTM A123 انجام می شود مگر اینکه مشتری خواهان استانداردهای دیگر یا مشخصاتی علاوه بر موارد آورده شده در استاندارد مورد نظر باشد که در این صورت بازرسی طبق خواسته های مشتری انجام خواهد پذیرفت.

کیفیت روی مصرفی و آنالیز حمام مذاب  در کیفیت پوشش محصولات، اثر بسزایی دارد و این حق مشتری است که نمونه ای از حمام مذاب که در حضور خودش برداشته شده باشد را در آزمایشگاهی معتبر آنالیز کند که طبق اکثر استانداردها باید بیش از 98 % وزنی روی در آن نمونه موجود باشد.

عوامل دیگر موثر بر کیفیت، جنس فولاد یا چدن به کار رفته در ساخت قطعات است که می تواند ماهیت لایه های آلیاژی پوشش را بمیزان بالایی تحت تأثیر قرار دهد. میزان سیلیسیم، فسفر، کربن، منگنز و گوگرد موجود در ترکیب شیمیایی قطعات است که تعیین کننده میزان واکنش پذیری قطعه با مذاب می باشد.

در قطعاتی که ترکیب شیمیایی مناسب تری دارند و به اصطلاح فعال نیستند، پوشش براق با ضخامت یکنواخت تر و حداقل استاندارد ایجاد می شود اما در قطعاتی که دارای ترکیب شیمیائی فعال هستند پوشش های مات، غیر یکنواخت و با ضخامت های بیشتر از استاندارد ایجاد می گردد که در این موارد باید فرآیند تحت کنترل بیشتری قرار گیرد. بطور کلی هر دو پوشش فوق به شرط استاندارد بودن قابل قبولند ولی پوشش های مات معمولاً عمر بیشتری دارند. با این حال بسیاری از مشتریان پوشش های براق را بیشتر می پسندند که در این صورت باید در انتخاب جنس قطعات دقت و آگاهی بیشتری داشته باشند.

خاور روی

این شرکت تنها شرکتی می باشد که در زمینه گالوانیزاسیون گرم سازه های فولادی بر اساس استاندارد ASTM A123 ضمانت نامه طول عمر محصول را به شرکتهای طرف قرارداد ارایه می نماید .

تماس با ما

طراحی و پیاده سازی توسط گسترش فناوری آگو